MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

snapshot20170424110918Profesor Krzysztof Meissner był wykładowcą tegorocznej edycji Uniwersytetu Otwartego łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Wykłady zorganizowane w celu popularyzacji nauki oraz wspólnej dyskusji były otwarte - jak sama nazwa wskazuje - dla wszystkich chętnych, zarówno tych związanych ze światem akademickim jak również osób spoza niego.

Profesor Meissner należy do najważniejszych fizyków-teoretyków w Europie. Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytutem Maxa Plancka w Poczdamie oraz Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Ma znaczący wkład w rozwój nauki, m.in. w dziedzinie kwantowej grawitacji pętlowej. Wraz z Gabriele Veneziano (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) odkrył nową symetrię w teorii grawitacji wykorzystaną w tak zwanej „kosmologii przed Wielkim Wybuchem”, z Hermannem Nicolai (Instytut Maxa Plancka) zaproponował rozszerzenie teorii cząstek elementarnych, które przewiduje istnienie nowych cząstek, a z Rogerem Penrosem z Oxfordu prowadzi badania nad satelitarnymi mapami kosmicznego promieniowania tła. To przykłady jego osiągnięć i prac jako naukowca.

Podczas dwóch wykładów w Łomży poruszył m.in. problematykę badań nad wszechświatem i jego historią oraz kwestię granic ludzkiej wiedzy. Wykłady, mogłoby się wydawać, o tematyce trudnej do ogarnięcia dla laików, były wygłoszone w niezwykle przystępny i zajmujący sposób. Każdy mógł z nich wynieść wiele informacji. Mogły one również otworzyć przed słuchaczami nowe pola do własnych przemyśleń.

Profesor Meissner jest potomkiem rodziny Lutosławskich z Drozdowa. Jego pradziadkiem był sławny badacz pism Platona - filozof Wincenty Lutosławski, który swoją karierę naukową zaczynał od chemii. Oprócz prac z zakresu ludzkiej duchowości, spraw społecznych i polityki, napisał też książki poświęcone logice oraz był twórcą autorskiej metody analizy platońskich dialogów nazwanej przez niego stylometrią. Podczas jednego z wykładów Krzysztof Meissner wspomniał o swoim wybitnym pradziadku. Dziadkiem profesora był Czesław Meissner - lekarz, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, przyjaciel oraz współpracownik Romana Dmowskiego, poseł na sejm RP. Poślubił on córkę Wincentego Lutosławskiego – Halinę. Swoją wybrankę poznał podczas odwiedzin Dmowskiego w jego majątku w Chludowie. Lider endecji jako bardzo dobry przyjaciel Lutosławskich odwiedzał ziemian w Drozdowie, oni zaś często gościli u niego. Z małżeństwa doktora Czesława Meissnera i Haliny urodził się ojciec profesora Krzysztofa Meissnera, który otrzymał imię Czesław. Był magistrem geografii oraz aktorem. Należy zatem powiedzieć, że profesor Krzysztof Meissner przyjeżdżając do Łomży zawitał w swoje rodzinne strony.

Historię rodziny Lutosławskich najczęściej widzimy przez pryzmat osób żyjących w wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX, w latach świetności drozdowskiego majątku. Warto mieć na uwadze to, że i obecnie ta ważna w historii naszego regionu i kraju rodzina cieszy się wybitnymi potomkami.

Additional information