MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001Medal im. Wiktora Godlewskiego jest ogólnopolską nagrodą przyznawaną za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej.

Medale imienia zesłanego na Syberię po Powstaniu Styczniowym wybitnego przyrodnika i odkrywcy (współpracownika Benedykta Dybowskiego), przyznawane są od 1992 roku przez kapitułę obradującą w Bogutach Piankach – rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem Prof. dr hab. Tomasza Boreckiego (rektora SGGW w latach 2002 – 2008) wyłoniła laureatów za rok 2016. Laureatami zostali:

Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za działalność naukowo -dydaktyczną na rzecz ochrony przyrody.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego za krzewienie różnorodności gatunkowej i działalność edukacyjną na rzecz polskiego społeczeństwa.

Piotr Tadeusz Kąkol (Warszawa) za działalność edukacyjną oraz popularyzację ochrony przyrody wśród młodzieży.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów za działania na rzecz ochrony żubra, integrację środowiska i edukację przyrodniczą oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie za propagowanie wiedzy o przyrodzie i dziedzictwie kulturowym regionu.

Z satysfakcją i radością dzielimy się informacją o tym zaszczytnym wyróżnieniu przyznanym naszej instytucji.

002

Additional information