MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Adresatem listu z 1976 roku jest Kazimierz Cłapka, ówczesny wicewojewoda łomżyński i jak napisał w liście Witold Lutosławski „..pierwszy Gospodarz ziemi z którą łączą mnie nierozerwalne więzy i dla której żywię stałe i gorące uczucia”. Korespondencja jest odpowiedzią na informacje o staraniach władz, by w siedzibie Lutosławskich zorganizować muzeum.

List, ofiarowany Muzeum przez Kazimierza Cłapkę, przekazał zaprzyjaźniony z drozdowską placówką i z posiadaczem listu poeta Henryk Gała, który namówił Kazimierza Cłapkę, by list przekazać właśnie tu, do dawnego dworu Lutosławskich. Dla Muzeum jest to cenny dokument historyczny.

Cieszy fakt, że są ludzie, którzy doceniają wartość takich dokumentów. Kilka lat temu bardzo ciekawe dokumenty Muzeum otrzymało od brata Bogdana Gieraczyńskiego z Wrocławia, dziennikarza zajmującego się muzyką i osobą Witolda Lutosławskiego. Był tam również list kompozytora, który możemy oglądać poniżej.

Zachęcamy do przekazywania Muzeum dokumentów i pamiątek związanych szczególnie z historią rodziny Lutosławskich, Romana Dmowskiego, ziemiaństwa, tradycją ziołową regionu. Jeśli przekazanie, choćby ze względów sentymentalnych, nie jest możliwe, można wykonać kopie, które również przedstawiają dużą wartość i są cennym źródłem wiedzy historycznej.

  list w lutoslawskiego1list lutoslawskiego2

Additional information