MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 0798Kilka lat temu Muzeum wzbogaciło się o depozyt książek ze zbiorów Sławomira Zgrzywy, który przekazał drozdowskiej placówce publikacje autorstwa Lutosławskich – Wincentego, Sofii Casanovy, Izabeli, Kazimierza, Józefa i innych.

Nie jest to jednak koniec poszukiwań tych cennych książek – szczęśliwie, udało się Muzeum zebrać kolejne perełki. W różny sposób, m. in od osób prywatnych porządkujących swe domowe biblioteczki czy z wymiany bibliotecznej – pozyskano ok. 30 pozycji, takich jak: „Die basophilen Granula der Erythrocyten” Kazimierza Lutosławskiego (praca doktorska autora), „Andrzej Korecki” Izabeli Lutosławskiej (poczytna swego czasu powieść), „Chleb i ojczyzna” Józefa Lutosławskiego, wydana w 1919 roku, wkrótce po jego rozstrzelaniu, „Kartki z podróży do Anglii” Jana Lutosławskiego, „O sztuce obradowania i przewodniczenia zebraniom” Mariana Lutosławskiego. Nie zabrakło oczywiście książek największego myśliciela w rodzinie Lutosławskich – filozofa Wincentego. Przybyły takie pozycje jak: „Posłannictwo polskiego narodu”, „Rozwój potęgi woli”, „Wojna wszechświatowa”, „Logika ogólna”, „Wykłady jagiellońskie”, „Ludzkość odrodzona” i inne.

Radość to wielka, że książki trafiły, także z uprzejmości prywatnych osób, do Muzeum w Drozdowie. Tu będą miały swe „drugie życie” jako pomoc w badaniach naukowych, piśmiennictwie czy eksponat muzealny w wystawach o rodzinie Lutosławskich.

  • IMG_0798
  • IMG_0804
  • IMG_0805
  • IMG_0806
  • IMG_0807
  • IMG_0809

 

Additional information