MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

00129 września br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Głównym jej zadaniem jest wspomaganie działań drozdowskiej placówki. Rada ma charakter doradczy, a także sprawuje nadzór nad realizacją zadań muzeum i opiniuje plany na kolejne lata. Działa na zasadach określonych w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku.


Podczas pierwszej sesji zainaugurowanej przez Wicestarostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oraz Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Annę Archacką przyjęto regulamin prac Rady, wybrano przewodniczących oraz zapoznano się z planem pracy Muzeum Przyrody w Drozdowie na rok 2018.
Na czele Rady stanął Sławomir Zgrzywa – były Wojewoda Łomżyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, obecnie pracownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, znawca tematyki historii rodziny Lutosławskich. Jego zastępcą został wybrany Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii z siedzibą w Drozdowie. Tytuł honorowego przewodniczącego Rady Muzeum przyznano Krystynie Witkowskiej – nestorce rodu Lutosławskich, wnuczce Mariana Lutosławskiego, zaangażowanej w dzieło propagowania dziedzictwa i historii zasłużonej dla kraju rodziny ziemian i twórców kultury z Drozdowa.
Oprócz wyżej wymienionych osób w skład Rady wchodzą:
Ksiądz kanonik Aleksander Suchocki - proboszcz parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie;
Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, historyk, autor książek na temat dziejów polskiej arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji;
Dr hab. Jolanta Marciniuk - prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząca badania w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin tejże uczelni;
Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej podległego Muzeum Niepodległości w Warszawie, autor książek historycznych, publicysta;
Marian Szymkiewicz – kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, ornitolog;
Dr Roman Pawlak związany z Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowy opiekun wystawy „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” w drozdowskim Muzeum;
Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży;
Elżbieta Gosk reprezentująca Starostwo Powiatowe w Łomży, od wielu lat zaangażowana w pracę wydziałów zajmujących się kulturą w strukturach wojewódzkich oraz powiatowych;
Maria Dziekońska reprezentująca Urząd Gminy Piątnica, sekretarz gminy;
Artur Piasecki nauczyciel reprezentujący Szkołę Podstawową w Drozdowie.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Additional information