MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na film „Rok 1863” (prod. Polska) oraz prelekcję kustosza muzeum Marcina Rydzewskiego, uzupełniającą tematykę filmu, poświęconą 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Na tle wydarzeń krajowych zostaną zaprezentowane epizody regionalne mające swoje odzwierciedlenie w postawach środowisk społecznych, a także symbolice miejsc pamięci narodowej.

Wydarzenie odbędzie się w piątek 26.01.2018 r. o godz. 17:00. Koszt uczestnictwa - 1 zł.


 

Additional information