MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-ŁomżaW niedzielne popołudnie 12 lipca 2009r. w zabytkowym parku Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyła się Wielka Gala w Pałacu czyli zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża. Przez osiem dni słuchacze mogli delektować się muzyką klasyczną z polskiego i światowego repertuaru operowego i operetkowego. Gośćmi specjalnymi koncertu galowego byli: JE Ks. Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki.

Podczas Gali Starosta Łomżyński wręczył artystom medale okolicznościowe za zasługi na rzecz rozwoju powiatu łomżyńskiego. Medale otrzymali: Jacek Szymański, Dariusz Wójcik oraz prof. Andrzej Nanowski. Jacek Szymański - pomysłodawca i dyrektor artystyczny Fesiwalu, łomżanin. Pomimo, że obecnie nie mieszka w Łomży, utrzymuje więź i stały kontakt z miejscem pochodzenia. Mieszkańcom Ziemi Łomżyńskiej corocznie od 16 lat zapewnia bezpośredni kontakt z muzyką klasyczną prezentując spektakle operowe oraz koncerty wokalne i instrumantalne ze światowego repertuaru operowego, operetkowego, musicalowego oraz oratoryjno-kantatowego. Jacek Szymański zaprasza do udziału w Festiwalu wielu artystów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia Festiwalu wspólnie z Dariuszem Wójcikiem – Dyrektorem Teatru Otwartego w Gdańsku i prof. Andrzejem Nanowskim, dzielą się swoim talentem.

Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Zakończenie XVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

Additional information