MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

0001

17 marca 2018 roku w wieku 81 lat zmarła Krystyna Witkowska - córka Anny Lutosławskiej i Andrzeja Zalewskiego, wnuczka Mariana Lutosławskiego. Nestorka rodu, autorka licznych artykułów historycznych, od lat zaangażowana w działalność związaną z ochroną pamięci i popularyzacją dorobku rodziny Lutosławskich.

Urodziła się w 1937 roku w Warszawie. Jako geofizyk pracowała w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych (PPG) i była tam kierownikiem Zespołu Magnetycznego.

Odznaczona odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Honorowa Przewodnicząca Rady Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Dzięki swej pasji i inicjatywie w popularyzacji historii Lutosławskich oraz analizie dokumentów dziejowych rodu, zgromadziła największe archiwum rodzinne Lutosławskich, pomocne do powstania książek, tekstów naukowych, wystaw, audycji i filmów o tej rodzinie.

Od początku funkcjonowania Muzeum – od etapu opracowywania scenariuszy wystaw stałych poświęconych rodzinie Lutosławskich – współpracowała z placówką przekazując informacje, fotografie, pamiętniki i dokumenty rodzinne. Zawsze chętna do pomocy, służyła życzliwą radą, pomagała aktywnie w realizacji wielu przedsięwzięć, włączając do pomocy swoje dzieci – Teresę i Olgierda Witkowskich. Była konsultantką, prelegentką podczas konferencji organizowanych przez Muzeum, współautorką wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum. Przez wiele lat członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie, w którym pełniła funkcję prezesa i wiceprezesa. Za jej prezesury zrealizowano w Drozdowie pierwsze Konkursy Wykonawcze Utworów Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży. Dzięki Jej aktywności Muzeum wielokrotnie uzyskało z Towarzystwa dofinansowanie różnych przedsięwzięć.

Nade wszystko: ciepła, z poczuciem humoru i dystansem do siebie, życzliwa, chętna do pomocy – urocza Przyjaciółka Muzeum.

Requiescat in pace

____________________________

Ks. Jan Twardowski

NIESZCZĘŚCIE NIE-NIESZCZĘŚCIE

Jest taki uśmiech co mieszka w rozpaczy
bo gdy widzisz zbyt czarno to często inaczej
niekiedy w smutku jak drozd ci zaśpiewa
- twej miłości zranionej Bóg łaknie jak chleba
nieszczęście nie-nieszczęście jeśli szczęścia nie ma
jest uśmiech co się nawet na cmentarzu kryje
każdy świętej pamięci umiera więc żyje
cóż że go nie widzisz powraca do domu
siada przy stole czyta lampę świeci
czasem w bamboszach by nas nie obudzić
tylko śmierć umie ludzi przybliżyć do ludzi

_______________________________

Pogrzeb odbył się w poniedziałek 26 marca 2018 r. o godz. 14:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach. Uczestniczyła w nim delegacja Powiatu Łomżyńskiego w składzie: Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Elżbieta Gosk (Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży), Przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie Sławomir Zgrzywa, Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka wraz z pracownikami Muzeum Barbarą Turowską i Tomaszem Szymańskim.

Podczas pogrzebu Wicestarosta Lech Marek Szabłowski pożegnał Śp. Krystynę Witkowską następującymi słowami:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Krystyny Witkowskiej

Wnuczki Mariana Lutosławskiego, Kustosza Pamięci Rodu Lutosławskich, Wieloletniej Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie i Honorowej Przewodniczącej Rady Muzealnej

W krajobrazie kulturowym Ziemi Łomżyńskiej jest takie miejsce, które przez wieki było ostoją polskości, kultury i patriotyzmu, w którym tradycje i obyczaje kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie dotrwały do chwili obecnej. Tym miejscem jest niewątpliwie Dwór ziemiańskiego Rodu Lutosławskich, Rodu, który na zawsze zapisał się na kartach narodowej kultury i historii, splatając swoje dzieje z dziejami narodu.

Pani Krystyna Witkowska była swoistym Łącznikiem w przekazywaniu wartości reprezentowanych przez polskie ziemiaństwo współczesnemu pokoleniu.

Żegnamy dziś Osobę Wyjątkową która przez dziesięciolecia czuwała by pamięć o Lutosławskich była wciąż żywa. Poprzez swoją aktywność i współpracę z Muzeum Przyrody w Drozdowie - instytucją kultury funkcjonującą w dawnym dworze Lutosławskich, ta pamięć jest ciągle obecna.

Pani Krystyna od początku funkcjonowania Muzeum współpracowała z placówką przekazując informacje, fotografie, pamiętniki i dokumenty rodzinne. Miała swój udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw stałych poświęconych rodzinie Lutosławskich. Była konsultantką, prelegentką podczas konferencji organizowanych przez Muzeum. Zgromadziła cenne archiwum rodzinne Lutosławskich, pomocne w powstaniu książek, tekstów naukowych, wystaw, audycji i filmów o tej rodzinie.

Zawsze chętna do pomocy, służyła życzliwą radą, pomagała aktywnie w realizacji wielu przedsięwzięć, włączając do pomocy swoje dzieci – Teresę i Olgierda Witkowskich.

Jej pasja w przybliżaniu osiągnięć Rodu Lutosławskich, dziedzictwa kultury ciągle twórczego, które nadal trwa, została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Starostę Łomżyńskiego. Odejście Osoby szanowanej i powszechnie cenionej przez Społeczność Ziemi Łomżyńskiej jest wielką stratą dla środowiska Kultury, dla Regionu.

Dziś żegnając Śp. Panią Krystynę Witkowską, składamy głęboki hołd Jej osobie. Brakować nam będzie Jej działań na rzecz kultury, refleksji, poczucia humoru i dystansu tak potrzebnych w naszym rozpędzonym życiu. Zachowamy Ją na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinę i Najbliższych

Śp. Krystyny Witkowskiej

w imieniu Samorządu Powiatu Łomżyńskiego, Dyrektora, Pracowników i Rady Muzealnej Muzeum Przyrody w Drozdowie proszę o przyjęcie najgłębszych wyrazów współczucia.

Poeta francuski pisał:

„…Kogo szanowano, ceniono nie wszystek umiera. Pozostawia po sobie PAMIĘĆ, jak gwiazdy nocą,

Zostawia białą poświatę….., I spowity śmiertelnym całunem ODŻYWA W SERCACH, PAMIECI,

Nie!....... nie Pani Krystyna nie cała umarła…

 

 • 0001
 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 

Additional information