MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie

zaprasza na koncert fortepianowy

z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Muzyka Klasyczna w Dworze Lutosławskich”

w wykonaniu Urszuli Kuleszy i Katarzyny Strączek

studentek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

koordynator: prof. Leszek Kot

Muzeum Przyrody w Drozdowie

3 maja 2018 r. godz. 17.00

wstęp - 1 zł

Additional information