MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

00812 czerwca 2018 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyła się wyjazdowa XXXVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. Porządek obrad obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu, zatwierdzenie sprawozdań finansowych czy podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego.

Była to druga wyjazdowa sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego w drozdowskim Muzeum. Być może takie wyjazdowe sesje w Drozdowie, będące zarazem okazją do odwiedzenia i zapoznania się z działalnością instytucji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży, staną się w przyszłości tradycją praktykowaną podczas każdej kadencji Rady.

  • 001
  • 003
  • 008
  • 009
  • 010
  • 011
    

Additional information