MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 3465W dniu 20 czerwca 2018r. w drozdowskim Muzeum Przyrody odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu na komiks „Mniszek – niedoceniany przyjaciel” organizowanego przez Fundację Sztuk i Dialogu. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w miejscowościach położonych wzdłuż Narwi. Cieszył się dużym zainteresowaniem – jury konkursowe miało do ocenienia 118 ciekawych prac.

Ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła prelekcja kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Teresy Grużewskiej nt. mniszka – bohatera konkursu. Po niej laureaci oraz towarzyszący im rodzice i nauczyciele udali się na słodki poczęstunek, a chętni – na zwiedzanie Muzeum.

Wystawa prac konkursowych jest prezentowana w Muzeum Przyrody w Drozdowie do połowy lipca.

 Podlaskie logo   Logo Powiatu Lomzynskiego    fundacja sztukdialogu

Zrealizowano w ramach projektu „Dzień ziół Narwiańskich” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

 • IMG_3434
 • IMG_3435
 • IMG_3436
 • IMG_3440
 • IMG_3442
 • IMG_3445
 • IMG_3452
 • IMG_3465
 • IMG_3469
 • IMG_3471
 • IMG_3475
  

Additional information