MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001Zawsze kandydatów do medalu mamy kilka razy więcej i zastanawiamy się, kto jest godzien uhonorowania, aby nasze wyróżnienie nie było masowe, aby nie straciło wyjątkowości i rangi – mówi Katarzyna Lipska, nauczycielka historii w I LO w Łomży i przewodnicząca Kapituły Medalu Honorowego „Dzielnych tworzą dzielni i zacni”, którego wręczanie inicjował w 2005 r. odchodząc na emeryturę Zygmunt Zdanowicz (dyrektor I LO w latach 1978 – 2004). W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymało czworo laureatów Medalu Dzielności: emerytowana nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO Krystyna Chmielewska, absolwentka I LO i dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka oraz dwaj szefowie Zakładu Usług Informatycznych Novum: prezes Przemysław Balewski i wiceprezes Zbigniew Forenc.

Duży krążek medalu ma na jednej stronie charakterystyczny gmach z ulicy Bernatowicza, zaś na drugiej - popiersie patrona 404-letniej Szkoły Tadeusza Kościuszki, wokół którego biegnie cytat z rzymskiego poety Horacego. Katarzyna Lipska od początku udzielała się w kapitule 5-osobowej, do której należeli i należą również: anglistka Krystyna Mrozicka, matematyk Piotr Łowicki i historyczka Eulalia Michalska. Wuefistę Romana Mackiewicza zastąpił filozof Jan Łukasiuk. W takim gronie wyróżniali wskazaniem kilku kandydatów rocznie, przyjmowanych zwykle jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną I LO i aprobowanych przez dyrektora seniora.

002
Historyczka Krystyna Chmielewska jest nagrodzona za opiekę nad samorządem uczniowskim i szkolnym Klubem UNESCO. – Zgłosiła wiele nowatorskich i świeżych pomysłów, zarówno w zakresie organizacji działalności i urządzenia Szkoły, jak i dydaktyki nauczania – uzasadnia wybór przewodnicząca kapituły. – Pamięć i wdzięczność wychowanków stanowi największą nagrodę dla nauczycieli. Panią Chmielewską uczniowie wspominali, że nauczyła ich myślenia.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz absolwentka LO imienia Tadeusza Kościuszki związała życie zawodowe i osobiste z Łomżą. Bardzo często służyła nauczycielom i uczniom pomocą w organizowaniu lekcji tematycznych z historii i historii regionalnej i warsztatów dla gospodarzy klas. Goście Szkoły o każdej porze dnia i nocy mogli odwiedzać placówkę, licząc na życzliwość dyrektor i personelu naukowego. Natomiast muzealnicy specjaliści odwiedzali Szkołę z wykładami, prelekcjami i ćwiczeniami, a współpraca owocowała wiedzą młodzieży.

- Zakład Usług Informatycznych Novum to firma, która pozwala realizować naszym uczniom marzenia i udziela pomocy, dotykającej najdelikatniejszych sfer osobowości wychowanków – opisuje pozostałych laureatów Katarzyna Lipska. Novum angażuje się w Szlachetną Paczkę i wspiera koncerty charytatywne z cyklu Aktywator finansowo i organizacyjnie, okazując tym samym ludzki wymiar serca w działalności biznesowej. - Prezes Zakładu Novum Przemysław Balewski i wiceprezes Zbigniew Forenc to ludzie, na których możemy liczyć – podsumowuje.

Pierwszymi laureatami Medalu Honorowego „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” byli w 2005 r. polonistka Aniela Malanowska, twórczyni Muzeum szkoły i opiekunka „Głosu Ucznia”, oraz Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica. W 2006 do dzielnego i zacnego gremium zostali przyłączeni: polonistka Danuta Zawadzka, opiekunka olimpijczyków i miesięcznika „Głos Ucznia”, który wygrywał konkursy ogólnopolskie prasy młodzieżowej i miał po 20 stron A4 maszynopisu, i absolwent Jacek Pliszka, laureat olimpiady matematycznej i informatycznej. Czasami kapituła medalem nagradzała za przychylność i pomoc w różnych działaniach szkoły, np., malarza i poprzedniego dyrektora MDK – DŚT Romana Borawskiego w 2012, inżyniera Andrzeja Wszeborowskiego (2013) oraz Irenę i Edwarda Przybylaków z kwiaciarni w Łomży.

Mirosław R. Derewońko

Tekst oraz zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości portalu 4lomza.pl

Artykuł dostępny na portalu 4lomza.pl pod linkiem:

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=49276

Logo 4 lomza

Additional information