MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wizyta sekretarza9 lipca 2009 r. Muzeum Przyrody w Drozdowie odwiedził gość specjalny - Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceministrowi Kultury towarzyszyli Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski,ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki, Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek, Wójt Gminy Piątnica Edward Łada oraz Dyrektor ROK Jarosław Cholewicki. Gości powitała Anna Archacka, dyrektor Muzeum. Pracownicy Muzeum oprowadzili po prezentowanych wystawach stałych. Wiceminister zapoznał się z pracą placówki, z prowadzoną działalnością kulturalną i oświatową. Poznał również potrzeby Muzeum.

wizyta wizyta wizyta wizyta

 

Additional information