MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

zaproszenieMPD12

Program koncertu:

Witold Lutosławski

Grave. Metamorfozy na wiolonczelę i fortepian

Karol Szymanowski

Święty Boże z Trzech fragmentów z poematów Jana Kasprowicza op. 5

na głos* i fortepian

Witold Lutosławski

Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo

Witold Lutosławski

5 pieśni na głos żeński* i fortepian do sł. Kazimiery Iłłakowiczówny

Witold Lutosławski

Chantefleurs et Chantefables na sopran** i fortepian

 

Maria Leszczyńska – wiolonczela

Magdalena Pikuła – sopran **

Weronika Rabek – mezzosopran *

Maurycy Stawujak – fortepian

 Additional information