IMG 5180W dniu 21 września w murach drozdowskiego muzeum odbyło się otwarcie wystawy historycznej. Ekspozycja poświęcona łomżyńskim drogom środowisk niepodległościowych została przygotowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 14.00 w sali wystaw czasowych dyrektor muzeum Anna Archacka powitała przybyłych, następnie Sławomir Zgrzywa wygłosił prelekcje nt. środowisk niepodległościowych u progu niepodległości Polski. Po wprowadzeniu to tematyki wystawy odbyło się wspólne zwiedzanie, w trakcie którego autor wystawy kustosz Marcin Rydzewski opowiadał o prezentowanych na wystawie materiałach historycznych i eksponatach ilustrujących pracę niepodległościową różnych środowisk. Przypomniał role ziemian i inteligencji miejskiej w rozwoju organizacji podtrzymujących ducha narodowego. Prezentował postawy młodego pokolenia na tle zmieniających się uwarunkowań politycznych w początkach XX w. Przybliżył też sylwetki emisariuszy oraz dowódców konspiracyjnych.

O godzinie 15.00 zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Poszukiwany Hipolit Cegielski”. Słowo wstępne do projekcji wygłosił Andrzej Brzoza, dyrektor programowy Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych.

W spotkaniu udział wzięły uczniowskie delegacje szkół oraz nauczyciele z Drozdowa, Rakowa i Jeziorka. Obecni byli także ks. wikary drozdowski oraz przedstawiciele rodziny Pieńkowskich, dawni właściciele dworu w Krzewie.

Wystawa jest czynna do końca bieżącego roku.

  • IMG_5161
  • IMG_5164
  • IMG_5168
  • IMG_5176
  • IMG_5180
  • IMG_5184
  • IMG_5185
  • IMG_5186
  • IMG_5190
  • IMG_5195

Additional information