MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 009
 • 011
 • 013
 • 014
 • 016
 • 020
 • 021
 • 025
 • 029
 • 032
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 042
 • 044

Additional information