MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

130 rocznica urodzin ks. K. Lutosławskiego Razem z ks. Kazimierzem Lutosławskim

W dniu 4 marca minęła 130 rocznica urodzin Dh Szarego. Pod takim pseudonimem działał w okresie zaborów oraz w wolnej Polsce ks. Kazimierz Lutosławski - twórca krzyża harcerskiego. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym,  znanym mówcą sejmowym.

Do historii przeszedł głównie jako wychowawca polskich dzieci i młodzieży. Było to jego celem życiowym.

Idea towarzyszyła mu od młodości. Całkowicie poświęcił się jej zaraz po ukończeniu seminarium duchownego we Fryburgu. Wówczas w drodze powrotnej złożył uroczystą intencję w Częstochowie na Jasnej Górze. Jako swoje wotum na karteczce napisał: O odrodzenie Polski przez młodzież. Całe późniejsze życie pracował nad tym. Pamiętający o tym druhny i druhowie odwiedzają patrona. Zastępy harcerskie przyjeżdżają z całej Polski do grobu druha, na cmentarz drozdowski. Ci najbliżej mieszkający z Łomży i okolic, co roku, organizują zloty i spotkania harcerskie. Najwcześniej, bo w pierwszą sobotę marca odbywa się zlot im. dh Szarego. Uroczyste spotkania organizowane są by podtrzymać pamięć o dokonaniach Lutosławskiego. Okazja sprzyja osobistym refleksjom uczestników, którzy mają sposobność złożyć własne wotum, w sercu przy grobie bohatera.

mpd001.mini 130 rocznica urodzin ks. K. Lutosławskiego

Marcin Rydzewski

Additional information