MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 6793Wnuczka Mariana Lutosławskiego zapisała się w serdecznej pamięci pracowników i gości Muzeum jako niezwykle miła i skromna osoba, aktywnie wspierająca działania muzealne. W pierwszą rocznicę śmierci Pani Krystyny Witkowskiej modlono się za jej duszę podczas Mszy św. w drozdowskim kościele, ufundowanym przez przodków zmarłej i dedykowano koncert kameralny w Muzeum - dawnej siedzibie jej przodków. Koncert wykonały znane w Muzeum artystki zawodowo związane z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku: wiolonczelistka Anna Wróbel i Małgorzata Marczyk – pianistka.

Pani Krystyna Witkowska przez kilkadziesiąt lat zbierała pamiątki, dokumenty i informacje na temat swego wybitnego rodu. Popularyzowała wiedzę o Lutosławskich wspólnie z Muzeum włączając się w różnorakie inicjatywy, pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Honorowej Przewodniczącej Rady Muzeum.

W programie koncertu dedykowanego Pani Krystynie - kuzynce Witolda Lutosławskiego - znalazły się utwory włoskich i polskich kompozytorów, pisane głównie na wiolonczelę: G. Cacciniego, A. Vivaldiego, A. Piattiego, S. Moniuszki, I. Dobrzyńskiego, F. Chopina, K. Skarżyńskiego oraz kompozycja brata wiolonczelistki – Piotra Wróbla, utwór „Zamyślenie motyla”, bisowany na prośbę słuchaczy. Utworom towarzyszyła ciekawa muzyczna gawęda Anny Wróbel, a całości wysłuchała m. in. obecna na koncercie rodzina zmarłej: córka Teresa, syn Olgierd, wnuk Jan oraz bratanek Mikołaj Zalewski.

ANNA WRÓBEL ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych oraz habilitację. Wraz z rodzicami – Andrzejem Wróblem i Elżbietą Piwkowską-Wróbel tworzy Rodzinne Trio. Koncertuje, dokonała wielu prawykonań, nagrań, pełni funkcję adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w filii w Białymstoku.

MAŁGORZATA MARCZYK ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział w Białymstoku. Część studiów odbyła w Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie. Koncertuje, pełni funkcję pianisty-instruktora swojej uczelni, współpracuje z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej oraz prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie.

  • IMG_6768
  • IMG_6775
  • IMG_6783
  • IMG_6786
  • IMG_6793
  • IMG_6795

Additional information