MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 689929 marca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum Przyrody w Drozdowie. Członkowie Rady, pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy – Przewodniczącego Rady, wysłuchali sprawozdań i planów pracy instytucji przedstawionych przez dyrektor Annę Archacką. Pozytywnie oceniono działalność i plany Muzeum, jako instytucji cenionej nie tylko w powiecie łomżyńskim.

Powitano, zgłoszoną na nowego członka Rady, Martę Niklewicz-Dworak, wnuczkę Marii Niklewicz, ostatniej właścicielki majątku w Drozdowie. Ważne miejsce w dyskusji miał projekt zmiany nazwy Muzeum na „Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie”, który po przeanalizowaniu zaopiniowano pozytywnie.

  • IMG_6879
  • IMG_6886
  • IMG_6888
  • IMG_6899
 

Additional information