MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informujemy, że wskutek dużych zniszczeń spowodowanych gwałtowną ulewą i wiatrem, wejście na kładkę edukacyjną i do parku muzealnego jest zabronione do odwołania.

 

Wejście grozi niebezpieczeństwem!

Additional information