MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W związku z decyzją Rządu RP dotyczącą przywrócenia

z dniem 4 maja 2020 r. możliwości odwiedzin

instytucji kultury m. in. muzeów,

osoby zwiedzające

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie,

zachowując obostrzenia sanitarne,

powinny być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.

 

Uwaga!
Maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowanie
bezpiecznego dystansu
obowiązuje również odwiedzających park muzealny!

Additional information