MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

W związku z decyzją Rządu RP dotyczącą przywrócenia możliwości odwiedzin instytucji kultury m. in. muzeów, osoby zwiedzające Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, zachowując obostrzenia sanitarne, powinny być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.

Maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowanie bezpiecznego dystansu obowiązuje również odwiedzających park muzealny.

Additional information