MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

akwarium w drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie dziękuje Pani Annie Malinowskiej "Andoszce" oraz Państwu Marii i Andrzejowi Kociołkowskim za wkład poniesiony w rozwój ekspozycji "Podwodny Świat Pięciu Kontynentów".

Pani Anna Malinowska dokonała częściowego przearanżowania (liftingu) wnętrz w kilku akwariach biotopu Ameryka Południowa. Ponadto przekazała nieodpłatnie na rzecz Muzeum rośliny i nawozy wykorzystane w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Państwo Andrzej i Maria Kociołkowscy zadeklarowali swą pomoc w promocji drozdowskich akwariów na terenie kraju i za granicą. Na stronie internetowej www.akwa-mania.mud.pl zawarte są informacje związane z funkcjonowaniem Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji akwarystycznej tj. opis wystawy, fotografie ryb, planowane przedsięwzięcia i imprezy o tematyce akwarystycznej.

Dziękujemy bardzo!

Additional information