MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

004W bieżącym roku Muzeum Przyrody w Drozdowie uczestniczyło w kilku najważniejszych wydarzeniach z branży akwarystycznej, które stanowią cykl imprez akwarystycznych o randze ogólnopolskiej.

Pierwszą z nich była Konferencja Akwarystyczna zorganizowana w ramach czwartej edycji Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK, która odbyła się w dniach 14-15 marca 2015 roku. Opiekun wystawy akwarystycznej "Podwodny Świat Pięciu Kontynentów" Adam Karwowski w formie prelekcji przedstawił ofertę wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną Muzeum. Na wykładzie zaprezentowane zostały walory przyrodnicze Doliny Narwi. Uczestnicy konferencji mogli także poznać gatunki ryb żyjące w dorzeczu Narwi. Zapoznali się również z możliwościami hodowli ich w warunkach akwariowych.

Muzeum Przyrody w Drozdowie uczestniczyło również w Warszawskich Dniach Akwarystyki, które zorganizowane zostały w dniach 22-23 maja 2015 roku. Impreza ta była jednym z elementów obchodów 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach Warszawskich Dni Akwarystyki odbyła się Konferencja Akwarystyczna oraz wystawa akwariów. Grono wystawców stanowili przedstawicie uczelni wyższych (wydziały, koła naukowe), stowarzyszeń, forów oraz firm z branży akwarystycznej. Muzeum Przyrody zaprezentowało 2 zbiorniki.

W pierwszym z nich wyeksponowane zostały ryby zamieszkujące Dolinę Narwi tj.: Płoć Rutilus rutilus , Lin Tinca tinca, Wzdręga Scardinius erythrophthalmus, Krąp Blicca bjoerkna, Karaś pospolity Carassius carassius . Bardzo istotnym elementem wystroju zbiornika, była roślinność pochodząca z starorzecza Narwi (Narwicy). Obsadę roślinną do akwarium zaaranżowała Teresa Grużewska – kustosz Muzeum. Większość roślin prezentowanych w zbiorniku miała charakter dwuśrodowiskowy (wodno-lądowy) ze względu na obszar ich występowania. W naturze występują one na terenach zalewowych, gdzie podczas kilku miesięcy znajdują się pod wodą. Spośród roślin w akwarium zobaczyć można było między innymi: Tatarak zwyczajny Acorus calamus, Karbieniec pospolity Lycopus europaeus, Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis, Żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, Manna mielec Glyceria maxima, Psianka słodkogórz Solanum dulcamara.

W drugim zbiorniku prezentowane były pielęgnice pochodzące z Jeziora Wiktorii w Afryce. Wyeksponowany w nim został endemiczny gatunek Gębacz NyerereiPundamilia nyererei, który niemalże nie wyginął w środowisku naturalnym w wyniku nieprzemyślanej działalności człowieka.

Ryby te w praktyce bardzo rzadko występują w naturze. Gatunek ten przetrwał na Ziemi właśnie dzięki akwarystyce, a obecnie podziwiać go można właściwie tylko w akwariach. Muzeum Przyrody w Drozdowie jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie w warunkach akwariowych możemy podziwiać gębacza Pundamilia nyererei.

Wyżej wymieniony gatunek nasza placówka zaprezentowała również w czasie VII Śląskiego Weekendu Akwarystycznego w Katowicach, który odbył się w dniach 6-7 czerwca bieżącego roku. Gębacze Pundamilia nyerereieksponowane były w akwarium zaaranżowanym przez Annę Malinowską (ERKA) w formie biotopu Jeziora Wiktorii. Ryby cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Duże zainteresowanie tym gatunkiem wśród uczestników spotkania oraz turystów związane było z możliwością obserwacji jego zachowań terytorialnych oraz rozrodczych.

Muzeum Przyrody w Drozdowie nawiązuje i kontynuuje współpracę z forami akwarystycznymi z całego kraju. W ramach współpracy nasza placówka obdarowana została roślinami, dekoracjami oraz różnymi przedmiotami przez dwa fora działające na terenie Podlasia: AKWARIUMONLINE oraz Podlaskie Forum Akwarystyczne.

Serdecznie dziękujemy

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 021 022

023

Additional information