MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur"

W dniu 18.II.2010 w Muzeum Przyrody w Drozdowie została otwarta nowa wystawa zatytułowana "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur". Jest to pasjonująca podróż po świecie pięknej mazurskiej i warmińskiej przyrody. Wystawa powstała w zaprzyjaźnionym Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Uroczyste otwarcie, na którym gościliśmy Starostę Łomżyńskiego Lecha M. Szabłowskiego, połączone było z prelekcją wygłoszoną przez kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Teresę Grużewską.

Wystawa jest otwarta dla zwiedzających w dniach 18.II.2011 - 25.III.2011. Zapraszamy!

Marian Szymkiewicz - Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie o "Żyjącym Świecie Jezior Warmii i Mazur":

Chociaż jeziora są charakterystycznym i powszechnie znanym elementem krajobrazu Warmii i Mazur, to o zamieszkujących je roślinach i zwierzętach z reguły wiemy niewiele. Wychodząc temu naprzeciw Muzeum Przyrody w Olsztynie przygotowało wystawę fotograficzną przedstawiającą wybranych przedstawicieli świata roślin i zwierząt występujących w jeziorach Warmii i Mazur.

Na zaprezentowanych fotogramach znajduje się wiele grup zwierząt mało znanych, takich jak gąbki, raki, małże i niektóre gatunki ryb. Uzupełnieniem są fotografie ptaków i płazów związanych z jeziorami. Prezentowane zdjęcia przedstawiają także mazurskie pejzaże z różnymi, charakterystycznymi dla regionu typami jezior. Integralną częścią ekspozycji są plansze tekstowe charakteryzujące jeziora oraz wybrane grupy zwierząt.

Autorami zdjęć są znani w kraju fotograficy przyrody, autorzy wielu znakomitych albumów poświęconych przyrodzie, architekturze  i krajobrazowi zarówno Warmii i Mazur, jak i Polski. Twórcą wszystkich podwodnych zdjęć jest p. Jeremiusz Dutkiewicz  z Olsztyna, większość fotogramów jezior Warmii i Mazur wykonał p. Mieczysław Wieliczko z Olsztyna, a fotogramy ptaków są autorstwa pp. Ireneusza Dziugieła ze Szczytna i Waldemara Bzury z Krutyni. 

Przy organizacji wystawy pomagał Pan Bernard Szymański - właściciel Hurtowni Elektrotechnicznej BTS Szymańscy.   

Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur" Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur" Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur" Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur" Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur" Otwarcie wystawy "Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur"

Additional information