MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wystawa

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt. "Fenomen rodziny Lutosławskich - wystawa o ziemiaństwie łomżyńskim" oraz prelekcję mgra Marcina Schirmera pt. "Rodzina Lutosławskich a Drozdowo na tle ziemiaństwa w Łomżyńskiem"
Zapraszamy w dniu 5 lutego 2010 r. (piątek) o godz. 12.00 do siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wystawa jest formą popularyzacji wiedzy o dziejach ziemiaństwa w łomżyńskiem, czyli obszarze leżącym w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Łomży. Zaprezentowane materiały przybliżają odbiorcy cechy-wyróżniki kultury ziemiańskiej.

Folder do pobrania

Poszczególne zagadnienia węzłowej problematyki ukazano na planszach wystawowych. Na ich przykładzie dowiadujemy się m.in. kiedy i jak doszło do wykształcenia się warstwy ziemiańskiej w łomżyńskiem, co stanowiło podstawę jej utrzymania czy w jakim stylu architektonicznym wznoszono siedziby ziemiańskie.
Oprócz kolorytu związanego z dworem i folwarkiem ekspozycja przedstawia kulisy życia rodzin ziemiańskich. Ukazuje ziemian oraz ziemianki w trybie codziennych zajęć gospodarczych oraz innych - wynikających z nakazów serca oraz zdrowego rozsądku.
Uzupełnieniem treści zawartych na planszach wystawowych są oryginalne eksponaty muzealne, repliki strojów ziemiańskich, makieta drozdowskiego browaru  oraz barwne mapy i ryciny.

Wystawę można oglądać do 19 marca 2010 r.

Wystawa "Fenomen rodziny Lutosławskich"  Wystawa "Fenomen rodziny Lutosławskich"  Wystawa "Fenomen rodziny Lutosławskich"   Fenomen rodziny Lutosławskich  Fenomen rodziny Lutosławskich

Additional information