MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wystawa - zaproszenie

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie i Muzeum Przyrody w Drozdowie zapraszają na wernisaż wystawy „Niepełnosprawni w fotografii, ich pasje i twórczość artystyczna”

Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 4 czerwca 2009 r. o godzinie 14.00 w Muzeum Przyrody w Drozdowie i przedstawiać będzie:
- fotografie Zbigniewa Biernackiego ukazujące środowisko osób niepełnosprawnych
- zdjęcia wykonane przez członków koła fotograficznego działającego w ramach zajęć - terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie
- prace plastyczne i wyroby rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne

Additional information