MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MPD 5569 M

Dwór polski od wieków był synonimem naszej narodowej kultury, ostoją patriotyzmu. Przywilej posiadania ziemi i wykształcenia łączył się e elitach ziemiańskich z poczuciem obywatelskiego obowiązku. Dwór kierował zrywami narodowymi, a także codzienną pracą organiczną w środowisku wiejskim. Nie inaczej było w Drozdowie.
Ekspozycja „Salon dworski" podejmuje wątek ziemiański na przykładzie rodziny

Lutosławskich, szczególnie aktywnej na przełomie wieków XIX i XX i znanej do dziś dzięki międzynarodowej sławie kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Rodzinne pamiątki: portrety, zdjęcia, książki, różne drobiazgi, wystawione są w reprezentacyjnym salonie, wyposażonym w niejednorodne stylowo meble, co oddaje wielopokoleniowy i wielofunkcyjny charakter wnętrza. Z dawnego dworu pochodzi jedynie ścienny kilim, a fortepian marki Bechstein, który niegdyś stał w tym salonie, nie jest tym samym instrumentem.

Salon przypomina szlachecką historię Drozdowa.

    MPD 3137 M MPD 3138 M MPD 5571 M

Additional information