MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

filozofia spoeczna

Dwie ważne rocznice związane z filozofem prof. Wincentym Lutosławskim (1863-1954) – w 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę jego urodzin, a w roku 2024 przypada 70. rocznica śmierci myśliciela z podłomżyńskiego Drozdowa.

By przypomnieć tę nietuzinkową postać prezentujemy artykuł naszego historyka, kustosza Tomasza Szymańskiego z roku 2014, który jest rozszerzoną wersją wykładu wygłoszonego na II Spotkaniu Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej w Muzeum w Drozdowie, opublikowanego w e-booku „Przedstawiciele elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku” (Drozdowo 2015). Tekst przedstawia również myśl jego młodszego brata i „najzdolniejszego ucznia” Józefa Lutosławskiego (ojca słynnego kompozytora Witolda).

Kliknij poniżej by otworzyć artykuł w formacie PDF