• Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :” Odnowienie elewacji .Etap II –  remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie:
 • W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  Osi 3.”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój wsi.

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
 • Numer ogłoszenia: 67057 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 51643 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Odnowienie elewacji. Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 18444 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.