Piątnica: Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie - Projekt typu zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 206873 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Piątnica: Wymiana małej architektury parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 129353 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego: Zakup małych hal namiotowych.
Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

 • Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :” Odnowienie elewacji .Etap II –  remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie:
 • W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  Osi 3.”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój wsi.

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
 • Numer ogłoszenia: 67057 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 51643 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.