• Odnowienie elewacji. Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie
    Numer ogłoszenia: 18444 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
  • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.