MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Z dużym powodzeniem odbyły się konkurs i warsztaty poświęcone krótkometrażowemu filmowi komórkowemu o tematyce patriotycznej pt. "Chleb i Ojczyzna". Na podsumowaniu historyk dr hab. Krzysztof Sychowicz podkreślał, że duże zainteresowanie konkursem wynika z oryginalnej formuły wydarzenia, ale też dziedzictwa patriotycznego regionu o spuściźnie sięgającej pracy takich działaczy jak Lutosławscy i wielu innych, a nawet obecności i wsparciu ze strony Romana Dmowskiego czy Józefa Piłsudskiego.

Przysłowiowe wypełnienie salonu Lutosławskich, w drozdowskim Muzeum, do ostatniego miejsca to pokłosie ciężkiej pracy informacyjnej w ramach przygotowań do konkursu. Jego idea, poświęcona postawom patriotycznym i ich rozumieniu przez młode pokolenie, znalazła głębokie ugruntowanie również w publikacji "Chleb i ojczyzna" autorstwa Józefa Lutosławskiego m.in. w cytatach zestawionych jako załącznik do regulaminu konkursu. Ślady po działalności rodziny Lutosławskich odnaleźć można także w formie ocen przyznanych najlepszym pracom konkursowym. Inspiracją do ich nadania stał się krzyż harcerski według projektu ks. Kazimierza Lutosławskiego. W nim to występuje element wieńca złożonego z liści symbolizujących życiowe cele do zdobycia i śmiałe dążenie do wyznaczonych celów z zachowaniem poszanowania drugiej osoby, i ustawicznym kształtowaniem charakteru. W tym właśnie tonie swoje słowa kierowali dyrektor Muzeum Ewa Sznejder i kustosz, a zarazem animator i sekretarz konkursu, Marcin Rydzewski. Jak podkreślano, wydarzenie zrodziło się z propozycji, zgłaszanych przez łomżyńskich nauczycieli historii, o przewodnictwo dla tego rodzaju inicjatywy ze strony Muzeum. 

W tegorocznej drugiej edycji konkursu udział wzięło 71. autorów prac z Łomży i powiatu łomżyńskiego, których przygotowywało 21. nauczycieli i opiekunów. W sumie reprezentowali oni 17 szkół oraz drużynę harcerską i przygotowali 34  prace filmowe.

Jury Konkursu w składzie: dr hab. Krzysztof Sychowicz, Marek Lechowicz i Szymon Jan Sinoff, po ocenie prac konkursowych, przyznało następujące laury i wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych:

1. Złoty Laur – Julia Kisielewska, Eliza Szmitko, Aleksandra Szmitko z 21 Drużyna Harcerska „Agapa”, opiekun Marzena Bagińska, film pt. „Patriotyzm w oczach harcerzy”.

2. Srebrny Laur – Zosia Faryna, Wiktoria Ksepka, Nikola Kotowska z SP Drozdowo, opiekun Artur Piasecki, film pt. „Patriotyzm naszymi oczami”.

3. Brązowy Laur – Pola Bolewska, Patrycja Chyl z SP nr 4 w Łomży, opiekun Paweł Ciborowski, film pt. „Porozmawiajmy o patriotyzmie”.

Wyróżnienie – Jakub Plona, Krystian Jankowski z SP nr 7 w Łomży, opiekun Maria Zaremba, film pt. „Więzienie w Łomży i miejsca masowych straceń”.

Wyróżnienie – Kapelewska Wiktoria z SP w Jeziorku, opiekun Wioletta Wądołowska i Agnieszka Piotrowska, film pt. „Patriotyzm – Nadanie imienia szkole w Jeziorku”.

Wyróżnienie – Amelia Klimaszewska, Amelia Ajdyna z SP w Piątnicy, opiekun Jadwiga Tomaszewska, film pt. „Ojczyzna w naszych oczach”.

Wyróżnienie – Aleksandra Kalinowska, Julia Mrozowska z SP nr 9 w Łomży, opiekun Mateusz Gryglik, film pt. „Narodowy Patriotyzm”.

Laur – Wiktoria Okurowska, Monika Kowalewska, Patryk Konikowski z SP nr 8 w Łomży, opiekunki: Eugenia Jakubowska, Barbara Brzezińska, Beata Szczecińska, film pt. „Majowa wycieczka”.

W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano:

1. Złoty Laur – Kamila Puczel, Remigiusz Bikowski z III LO w Łomży, opiekun Marcin Mikołajczyk, film pt. „Dopiero by szczęśliwą stworzyli ziemię”.

2. Srebrny Laur – Nikola Wieryszko, Paulina Wardzińska, opiekun Ewa Skłodowska, film pt. „Kto ty jesteś?”.

3. Brązowy Laur – Julia Chodorowska, Weronika Jankowska, Aleksandra Kryszpin, opiekun Ewa Skłodowska, film pt. „Symbioza”.

Wyróżnienie – Karolina Wilczewska z ZSCKR Marianowo, opiekun Agnieszka Szeligowska-Dzierżyk, film pt. „Spacer po Łomży”.

Wyróżnienie – Aleksandra Wojsław z I LO w Łomży, opiekun Dorota Przestrzelska, „Tradycja obchodów Święta 3 Maja w Kolnie”

Wyróżnienie – Zuzanna Mierzejewska z ZSWiO nr 7 w Łomży, opiekun b.d., film pt. „Patriotyzm – czym jest patriotyzm”.

Wyróżnienie – Wiktoria Kośnik z ZSCKR Marianowo, opiekunki Bogusława Buczyńska i Dorota Przestrzelska, film pt. „Moja mała ojczyzna”.

Organizacja konkursu odbyła się przy dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja Niepodległość po polsku. Nagrodami rzeczowymi wsparli: IPN Oddział w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Łomży. Instytucje te były jednocześnie patronami konkursu wespół z Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku oraz Archiwum Państwowym w Białymstoku Delegatura w Łomży i Podlaskim Regionalnym Funduszem Filmowym.

Po konkursie odbyły się warsztaty filmowe prowadzone przez członków Jury i kustosza Marcina Rydzewskiego.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022

 

 

loga patronów

logo dofinansowania