MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Bluszczyk kurdybanek kwiaty Bluszczyku kurdybanka

Gwiazdnica pospolitaMiodunka ćma

Mniszek zwany mleczem Podagrycznik pospolity

Pokrzywa zwyczajna Przytulia czepna

Stokrotka pospolita Szczawik zajęczy

Additional information