MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zapraszamy do naszej fotogalerii, zamieszczone zostały tam tulipany, które zakwitły w 2020 roku.

Wszystkie zdjęcia w fotogalerii https://muzeum-drozdowo.pl/fotogaleria/tulipany2020

Link do fotogalerii - Tulipany

Additional information