MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji 119/2010/Wn-50/EE-BS/D z dnia 30.03.2010 r., Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach zadania wybudowana została kładka w tzw. dzikiej części parku dworskiego z wyposażeniem edukacyjnym przystosowanym do osób niewidomych. Ponadto wybudowano wiatę, wykonano przyłącze wodociągowe i montaż wc w parku muzealnym. Wydrukowany został przewodnik po ścieżce oraz przewodnik audio z audiodeskrypcją.

Wartość inwestycji - 365,63 tys zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW - 209,47 tys zł.

Additional information