MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

fot 1 Dwór Dolny

Gdy w 1984 r. pod nazwą Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie rozpoczynała działalność placówka muzealna, jej twórca - biolog Andrzej Chyl, nakreślił profil działalności oparty na walorach przyrodniczych najbliższej okolicy oraz historii miejsca i ludzi z nim związanych. Były to jednak czasy, w których oprócz wzrastającej troski o dziedzictwo przyrodnicze i kulturę materialną, polityka kulturalna państwa nie zakładała kreacji spuścizny po dawnej elicie społecznej – ziemiaństwie. Dzieje zasłużonej dla kultury polskiej prężnej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. rodziny Lutosławskich, dawnych właścicieli dóbr drozdowskich, musiały pozostawać w cieniu ówczesnej polityki państwa.
 
 

Additional information