MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wystawa składa się z 12 plansz (z zaczepami do zawieszenia) o wymiarach: szer. 100 cm, wys. 70 cm, do ekspozycji we wnętrzach. Prezentuje w atrakcyjnej formie graficznej jedenaście kobiet związanych z historią ziemiańskiego rodu Lutosławskich, od pań żyjących w wieku XIX, aż po osoby zmarłe na początku wieku XXI. Plansze zawierają zdjęcia i ryciny jak również syntetyczny opis życia bohaterki zaprezentowanej na danej planszy oraz wyeksponowany cytat związany z jej losami (najczęściej fragment listu lub pamiętnika). Są to między innymi: doktor Maria Julia Lutosławska – matka słynnego kompozytora Witolda Lutosławskiego i zarazem jego pierwsza nauczycielka muzyki; Sofia Casanova-Lutosławska – żona prof. W. Lutosławskiego, poetka i pisarka typowana do nagrody Nobla w dziedzinie literatury; Izabella Lutosławska-Wolikowska – w II Rzeczypospolitej autorka poczytnych powieści obyczajowych; Paulina Lutosławska – nestorka rodu wychowująca sześciu synów i zarazem filantropka wspomagająca potrzebujących; Maria z Lutosławskich Niklewiczowa – osoba, która uratowała dwór w Drozdowie w czasach PRL-u. Transport na koszt własny zainteresowanej instytucji.

Additional information