MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2004, wyd. 1, str. 286, format B5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-3-6, cena 20 zł

Książka powstała ponad pół wieku temu. Metafizyka autorstwa Wincentego Lutosławskiego ( 1863 – 1954 ) jest dziełem jego dojrzałych lat, w którym uporządkował i usystematyzował filozofię neomesjanizmu polskiego. Dodać trzeba, że Lutosławski był głównym przedstawicielem tego prądu filozoficznego od czasów modernizmu, aż do lat po drugiej wojnie światowej. Metafizyka została przygotowana do wydania z maszynopisu, znajdującego się w Archiwum Nauki PAU – PAN w Krakowie. Opracowanie naukowe tej książki jest dziełem Tomasza Mroza.

Spis treści:
Metafizyka Wincentego Lutosławskiego (T. Mróz)
1. Życiorys
2. Powstanie Metafizyki
3. Podział i treść Metafizyki
4. Uwagi wydawnicze
5. Bibliografia

METAFIZYKA
Część pierwsza. Klasyfikacja poglądów na świat
I. Wstęp
II. Materializm
III. Naukowa teoria materii
IV. Materia w sztuce
V. Praktyka życia (Business)
VI. Asceza
VII. Życie płciowe
VIII. Rytuał
IX. Życie narodowe
X. Teoria materii
XI. Idealizm
XII. Panteizm
XIII. Spirytualizm
XIV. Mistycyzm
XV. Ostateczna synteza
XVI. Polski mesjanizm
XVII. Palingeneza i chrześcijaństwo
XVIII. Ludzkość odrodzona
XIX. Bezpośrednie możliwości

Część druga. Teoria osobowości
XX. Znaczenie osobowości
XXI. Uzdolnienie lub geniusz
XXII. Charakter lub Świętość
XXIII. Płeć
XXIV. Narodowość
XXV. Dziedziczność
XXVI. Wychowanie
XXVII. Zawód
XXVIII. Stanowisko
XXIX. Wyznanie
XXX. Partie
XXXI. Temperament
XXXII. Uspołecznienie
XXXIII. Zmienne warunki
XXXIV. mienie
XXXV Wzrost osobowości

Część trzecia. Odkrycie Boga

Indeks nazwisk

Publikacja tej książki Lutosławskiego poszerza niewątpliwie wiedzę o dziejach rodzimej filozofii w pierwszej połowie XX wieku, jest nowym tekstem źródłowym, którego znajomość jest niezbędna dla historyka filozofii polskiej.

Additional information