MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2006, str. 92, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 4 zł

Redakcja: Mirosław Grużewski, Izabela Monika Nowik
Spis treści:

1) P. Buczyński, K. Lewandowski, N. Wissing - Materiały do poznania ważek doliny Narwi w okolicach Drozdowa.
2) S. Czachorowski, K. Piotrowska - Chruściki doliny Narwi między Wizną a Łomżą - ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia.
3) E. Pietrykowska-Tudruj, T. Oder, P. Sienkiewicz - Materiały do poznania wybranych rodzin chrząszczy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

4) K. Chaniecka, M. Grużewski - Występowanie makrobezkręgowców w źródłach i ich dopływach na terenie rezerwatu Kalinowo.
5) A. Krzanowski, J. Pinowski - Ptaki środowiska wodnego jeziora Dróżno.
6) M. Polakowski, A. Krasnodębska, T. Tumiel, A.Wnorowska - Wyniki obrączkowania ptaków na obrzeżach zbiornika Siemianówka w roku 2002.
7) M. Polakowski - Późnowiosenne stwierdzenie myszołowa włochatego na Nizinie Północnopodlaskiej.

Additional information