MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

070302111242.mini

2004, str. 79, format B5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-4-4, cena 15 zł

Autorem książki jest ojciec kompozytora Witolda Lutosławskiego, Józef Lutosławski. Na trzy miesiące przed rozstrzelaniem go przez bolszewików redaguje w moskiewskim więzieniu swoisty list miłości nie do kogo innego jak... do Ojczyzny. Niewielkie dzieło Chleb i Ojczyzna, to jakby testament, ale też i dojrzały owoc formowania własnego światopoglądu – pisze w przedmowie dr Piotr Nowacki. W książce odnajdziemy powody, dla których warto narażać życie, jeśli chce się je Polsce poświęcić. Autor nie wątpi, że nastąpi uznanie naszej suwerenności przez inne narody, ale też wie, że nawet potem agitacja walki klas nie będzie czyniła życia znowu takim prostym w odradzającym się kraju. Przypomni nam, że człowiek to tylko dzieło przyrody i jej część, ale według Bożego, a nie materialistycznego podejścia. W końcu tylko chrześcijaństwo może uzdrowić konflikty ekonomiczno-społeczne, jeśli ludzie zechcą dostrzegać bliźnich wokół siebie, a nie poprzestawać na pustych słowach. Bo nie samym chlebem żyje człowiek...

Additional information