MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

S.Casanova_okladka Red. M. Filipowicz-Rudek, P. Sawicki, wyd. Muzeum Przyrody w Drozdowie i Fundacja Narwiańska, 2012, format A5, ISBN 978-83-931500-5-2. Cena: 23 zł.

O książce:

Niniejszy tom studiów i wspomnień dedykowany jest jednej z niezwykłych kobiet XX wieku, Sofíi Casanowie Lutosławskiej, spolonizowanej Hiszpance, intelektualistce, pisarce, poetce, reporterce, wreszcie żonie wybitnego filozofa Wincentego Lutosławskiego i matce jego córek, w 150. rocznicę jej urodzin. Dzięki historiograficznej pasji Muzeum Przyrody w Drozdowie, pielęgnującemu pamięć o rodzinie Lutosławskich, udaje się regularnie gromadzić w tym pięknym zakątku badaczy i specjalistów różnych dziedzin, nie tylko po to, aby wzniecać pamięć o wybitnych członkach tej rodziny, ale by interpretować ich twórcze dokonania na nowo, sytuować je w kontekstach współczesności. Tom "Sofia Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru" jest owocem jednego z takich spotkań.

                                                                                                                                           Maria Filipowicz-Rudek

 

Additional information