MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

070702075102.mini

2007, str. 332, format A 5, oprawa miękka, ISBN 978-83-89684-02-8, cena 38 zł

nakład tymczasowo wyczerpany


Wspomnienia Izabelli Wolikowskiej z Lutosławskich wydano po raz pierwszy w 1961 roku w Chicago. Autorka w szerokim kontekście historycznym przybliża postać męża stanu, polityka, dyplomaty i pisarza politycznego jako człowieka, patrioty oddanego sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, który nawet swoje życie osobiste poświęcił dla dobra Ojczyzny.
Książka zawiera nie tylko osobiste wspomnienia autorki – a mogła Dmowskiego przedstawić bliżej ponieważ znała go przez kilkadziesiąt lat – ale również istotne fragmenty jego dzieł oraz wspomnienia działaczy narodowych, którzy znali polityka osobiście i razem z nim współpracowali przy odbudowie państwa polskiego.
Książka zawiera również nieznane fotografie autora Myśli nowoczesnego Polaka, jego lisy, wypowiedzi zagranicznych osobistości o nim oraz notę bibliograficzną.
W stosunku do pierwszego wydania, niniejsze poszerzono o inne nieznane fotografie oraz o notę bibliograficzną dzieł Dmowskiego opublikowanych w kraju po 1989 roku. Publikacja znacznie poszerza wiedzę o twórcy Ruchu Narodowego w Polsce, który stworzył ponadczasowy program polityczny dla narodu polskiego.

Additional information