MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Portret RodzinnyRed. Grzegorz Michalski, Marcin Schirmer, wyd. Muzeum Perzyrody w Drozdowie i Fundacja Narwiańska, 2013, format A5, ISBN 978-83-931500-2-1. cena 25 zł.
Spis treści:
Grzegorz Michalski - Słowo wstępu

część I: Lutosławscy na tle dziejów regionu i kraju
Adam Czesław Dobroński – Lutosławscy wśród łomżan (druga połowa XIX - początki XX wieku)
Małgorzata Dajnowicz – Obywatele, wychowawcy, politycy – przyczynek na temat poglądów i działalności przedstawicieli rodziny Lutosławskich
Marcin Rydzewski – Rodzina Lutosławskich w Drozdowie na tle przemian społeczno-gospodarczych podłomżyńskiej wsi po 1918 roku
Rosario Martínez Martínez – Lutosławscy oczami cudzoziemki Sofíi Casanovy
Monika Bednarczuk – Lutosławscy na ideowo-kulturalnej mapie Polski pierwszych dekad XX wieku
Robert Zaborowski – Filozofia życia Wincentego Lutosławskiego

część II Witold Lutosławski – kompozytor, obywatel
Charles Bodman Rae – Pozycja Witolda Lutosławskiego w świecie
Krzysztof Meyer – Życie w cieniu brunatnym, czerwonym, awangardy i sukcesu
Bolesław Lutosławski – Portrety Witolda Lutosławskiego
Danuta Gwizdalanka – Witold Lutosławski – muzyka „prawdziwa" i „marginesowa"
Stanisława Chyl – Witold Lutosławski w Drozdowie
Krystyna Witkowska – Muzyka w rodzinie Lutosławskich na podstawie listów i wspomnień rodzinnych
Tadeusz Wielecki – Moje słyszenie „Livre"

Additional information