MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

okadka Lipskiej11XIaZ okazji jubileuszowego XV Wieczoru Pieśni Patriotycznych w Muzeum Przyrody w Drozdowie ukazała się pamiątkowa publikacja. "Wieczorem 11 listopada, czyli spotkania w Muzeum Przyrody w Drozdowie" to książka autorstwa Katarzyny Lipskiej. Jest to omówienie tematów historyczno-muzycznych wieczorów polskiej pieśni patriotycznej odbywających się cyklicznie 11 listopada w Drozdowie, które przygotowała i przeprowadziła wraz z rodziną.
Publikacja powstała we współpracy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundacji "Sztuk i Dialogu". Wydawnictwo dofinansowało Starostwo Powiatowe w Łomży. Książka dostępna jest w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Additional information