MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

SAM 2155Czyn niepodległościowy ziemian łomżyńskich podczas I wojny światowej, to najnowsze z wydawnictw, jakie przygotowało Muzeum Przyrody w Drozdowie. Stanowi zbiór prac napisanych z okazji konferencji, która odbyła się w Drozdowie pod tym samym hasłem, w ramach wydarzenia "III Spotkanie pokoleń w kręgu kultury ziemiańskiej" 26 sierpnia 2016 r. W treści pracy odnaleźć można artykuły poświęcone aktywności społecznej i patriotycznej ziemian łomżyńskich w czasie I wojny światowej, jaką prowadzili na rodzinnej ziemi, ale też wszędzie tam gdzie pokierowały ich losy wojenne. Temat związany z braćmi Lutosławskimi i powrotami z Rosji dotyczy również historii wojennej ludności regionu łomżyńskiego.

 

Obok szerszych opracowań w pracy znalazły się także komunikaty wygłoszone przez zaproszonych gości. Utrwalono w ten sposób wypowiedzi Krystyny Witkowskiej (wnuczki Mariana Lutosławskiego), dr Agnieszki Łuczak z IPN w Poznaniu oraz Andrzeja Skarzyńskiego. W tych wypowiedziach odnaleźć można wspomnienia zachowane w dokumentach oraz pamięci mieszkańców regionu i wielopokoleniową łączność, jaka wyróżniała ziemiaństwo polskie w XX w. Zgodnie z formułą wydawniczą w treści publikacji znalazły się także historie rodzin i siedzib ziemiańskich. Przybliżono nazwy XIX-wiecznych folwarków szlacheckich w powiecie łomżyńskim oraz opowieść o historii rodu Skarzyńskich, właścicieli majątku Sakrzyn-Abramy.

Jest to kolejny tytuł wydawniczy, jaki powstał w związku z odbywającymi się z inicjatywy Muzeum Przyrody w Drozdowie konferencjami. Dotychczas ukazały się prace poświęcone Lutosławskim w kulturze polskiej, Wincentemu Lutosławskiemu, jego żonie Sofii, kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu oraz przedstawicielkom i przedstawicielom elit prowincjonalnych.

Cena 20zł.

 

Spis treści

Józef Maroszek

Wstęp

CZĘŚĆ 1

CZYN NIEPODLEGŁOŚCIOWY ZIEMIAN ŁOMŻYŃSKICH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ

Marcin Rydzewski

Aktywność społeczna i patriotyczna ziemian guberni łomżyńskiej w Rosji w latach 1915-1918

Marcin K. Schirmer

Działalność społeczna i patriotyczna ziemian w powiecie łomżyńskim w czasie I wojny światowej

Tomasz Szymański

Sprawa braci Lutosławskich

Maria Bauchrowicz-Tocka

Wokół zagadnień powrotów z Rosji w prasie łomżyńskiej

CZĘŚĆ 2

HISTORIE RODZIN I SIEDZIB ZIEMIAŃSKICH

Henryka Sędziak

Nazwy XIX-wiecznych folwarków szlacheckich w powiecie łomżyńskim

Marcin Rydzewski

Skarzyńscy herbu Bończa ze Skarzyna-Abramów

CZĘŚĆ 3

KOMUNIKATY

Krystyna Witkowska

Ziemianki łomżyńskie w czasie I wojny światowej

Agnieszka Łuczak

Wprowadzenie do tematu wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”

Andrzej Skarzyński

Rodzinne wspomnienia o Skarzyńskich ze Skarzyna-Abramów

--------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy III Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej – fotografie

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Additional information