MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2005, str.44, format A5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-9-5, cena 7 zł

Przybliża treść wystaw stałych prezentowanych w Muzeum:
- SALON DWORSKI – wystawa historyczna poświęcona rodzinie Lutosławskich,
- TROFEA ŁOWIECKIE – wystawa będąca niejako łącznikiem pomiędzy historią a przyrodą
- PRZYRODA KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ – cykl wystaw poświęconych szacie roślinnej, ptakom i ssakom występującym w dolinach Biebrzy i środkowej Narwi:
• szata roślinna kotliny biebrzańskiej
• ptaki kotliny biebrzańskiej
• ssaki kotliny biebrzańskiej
- ŁOŚ – KRÓL BAGIEN BIEBRZAŃSKICH
Zawiera ponad 50 fotografii.

Additional information