Prezentowane poniżej wydawnictwa są do nabycia w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe:
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
94 8762 0009 0001 0647 2000 0010

Z rodziną na motyle

2008, str. 80, format 10,5x18 cm, oprawa miękka, ISBN 978-83-924267-4-5, cena 8 zł

Książeczka nie ma charakteru atlasu. Podpowiada sposób na rodzinne spędzanie czasu – na obserwowaniu przyrody. Okolice Łomży dzięki naturalnej Narwi i jej dolinie, to ciągle niezbadany owadzi raj. Wszystko co najlepsze jeszcze przed Wami, drodzy Czytelnicy! – piszą autorzy. Książeczka wzbogacona w zdjęcia motyli oraz ilustracje wykonane przez uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży.

Pamiętniki

2007, str. 320, format 12x17 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-924267-3-8, cena 20 zł

Wydanie „Pamiętnika" W. Lignowskiej zostało przygotowane na podstawie tekstu przekazanego, w formie zapisu komputerowego, przez Panią Krystynę Witkowską (wnuczkę Mariana Lutosławskiego). Jest to część wspomnień W. Lignowskiej obejmująca lata 1897-1917, czyli od chwili jej przyjazdu do Drozdowa koło Łomży, w celu objęcia posady pani do towarzystwa Pauliny Lutosławskiej, do Rewolucji Rosyjskiej, w czasie której autorka z rodziną Lutosławskich była w Moskwie.

070302111242.mini

2004, str. 79, format B5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-4-4, cena 15 zł

Autorem książki jest ojciec kompozytora Witolda Lutosławskiego, Józef Lutosławski. Na trzy miesiące przed rozstrzelaniem go przez bolszewików redaguje w moskiewskim więzieniu swoisty list miłości nie do kogo innego jak... do Ojczyzny. Niewielkie dzieło Chleb i Ojczyzna, to jakby testament, ale też i dojrzały owoc formowania własnego światopoglądu – pisze w przedmowie dr Piotr Nowacki. W książce odnajdziemy powody, dla których warto narażać życie, jeśli chce się je Polsce poświęcić. Autor nie wątpi, że nastąpi uznanie naszej suwerenności przez inne narody, ale też wie, że nawet potem agitacja walki klas nie będzie czyniła życia znowu takim prostym w odradzającym się kraju. Przypomni nam, że człowiek to tylko dzieło przyrody i jej część, ale według Bożego, a nie materialistycznego podejścia. W końcu tylko chrześcijaństwo może uzdrowić konflikty ekonomiczno-społeczne, jeśli ludzie zechcą dostrzegać bliźnich wokół siebie, a nie poprzestawać na pustych słowach. Bo nie samym chlebem żyje człowiek...

2004, wyd. 2, str. 24, format A5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-2-8, cena 4 zł

Publikacja poświęcona jest dziejom Drozdowa – miejscowości oddalonej o 7 km od Łomży. Wydanie drugie wzbogacone zostało o nowe fakty dotyczące historii miejscowości oraz kolorowe ryciny. Na jej stronnicach znaleźć można dokładny opis zabytkowych budowli oraz mapę z ich szczegółową lokalizacją. Zamieszczono także informacje o znaczniejszych instytucjach i wybitnych postaciach związanych z Drozdowem.

2002, str. 54, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 4 zł

Umieszczone są oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe będące pokłosiem badań nad fauną północno-wschodniej Polski. 9 października 1994 roku w Łomży odbyła się sesja naukowa, pt. „Awifauna dorzecza Narwi oraz dolnego Bugu – stan zachowania, zagrożenia i problemy ochrony", której organizatorami były: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie, Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie oraz Muzeum Okręgowe w Łomży. Część referatów prezentowanych podczas sesji zostały opublikowane w tym zeszycie. Artykuły zawierają streszczenia w języku angielskim oraz dwujęzyczne podpisy do tabel i rycin.

2002, str. 58, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 10 zł

Zamieszczony jest artykuł prezentujący wyniki badań nad rozmieszczeniem mniszków na terenie Polski, podjętych we współpracy z Panem Hansem Øllgaardem z Wyborga w Danii, który osobiście brał udział w dwóch wyprawach naukowych zorganizowanych przez Instytut Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Stwierdzono występowanie 64 gatunków, w tym jednego nowego dla Polski. Zawiera 32 kolorowe fotografie.

2006, str. 92, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 4 zł

Redakcja: Mirosław Grużewski, Izabela Monika Nowik
Spis treści:

1) P. Buczyński, K. Lewandowski, N. Wissing - Materiały do poznania ważek doliny Narwi w okolicach Drozdowa.
2) S. Czachorowski, K. Piotrowska - Chruściki doliny Narwi między Wizną a Łomżą - ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia.
3) E. Pietrykowska-Tudruj, T. Oder, P. Sienkiewicz - Materiały do poznania wybranych rodzin chrząszczy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

2004, wyd. 1, str. 286, format B5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-3-6, cena 20 zł

Książka powstała ponad pół wieku temu. Metafizyka autorstwa Wincentego Lutosławskiego ( 1863 – 1954 ) jest dziełem jego dojrzałych lat, w którym uporządkował i usystematyzował filozofię neomesjanizmu polskiego. Dodać trzeba, że Lutosławski był głównym przedstawicielem tego prądu filozoficznego od czasów modernizmu, aż do lat po drugiej wojnie światowej. Metafizyka została przygotowana do wydania z maszynopisu, znajdującego się w Archiwum Nauki PAU – PAN w Krakowie. Opracowanie naukowe tej książki jest dziełem Tomasza Mroza.

MPDdodatek

"Muzeum w Drozdowie 1984-2004"  Marcin Rydzewski, 2004, wyd. 1, str.39, format A5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-5-2,
"Muzeum Przyrody w Drozdowie w latach 2005-2009" Marcin Rydzewski, 2009, wyd. 1, str. 20, format A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-924267-5-2,  cena 5 złPozycje przybliżające historię Muzeum, działalność naukową i działalność oświatową oraz zawierające informacje na temat gromadzenia zbiorów dokumentujących walory przyrodnicze regionu północno-wschodniej Polski oraz historię ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieiem rodu Lutosławskich.

Additional information