MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Witoldwithorchestra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiodeskrypcja do fotografii Witolda Lutosławskiego

 
 
 
 
 
WitoldSouthBank2  Witoldpierwszy  Witold_1916  Lutoslawscy01