MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie w Roku Lutosławskiego realizuje dwa przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, na łączną kwotę 81.370 zł. Są to projekty:

 
 „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta” - cykl koncertów z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych artystów  

Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego", którego celem jest przedstawienie postaci kompozytora w perspektywie rodzinnej, uwzględniającej pochodzenie i wychowanie w rodzinie tak zasłużonej dla polskiej kultury i historii. Głównym elementem projektu jest organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej rodzinie i samej postaci kompozytora, która odbędzie się 30 sierpnia 2013 roku. Zadaniami dodatkowymi są: wydanie publikacji pokonferencyjnej; nowa oprawa wystawy planszowej „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”; audiodeskrypcja zdjęcia Witolda Lutosławskiego; wydanie foldera „Witold Lutosławski w Drozdowie”.

Rok_Lutoslawskiego

 

MKiDzN  InstytutMuzyki_i_Tanca