MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

flaga polski     godlo polskisvgMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

Drozdowo, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich (XIX w.): przebudowa części dworkowej

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie polegające na przebudowie części dworkowej, zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona zabytków. Całkowita wartość zadania to 407 462,42 zł, kwota dofinansowania 279 592,97 zł netto

herb inwestycja

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków” wspiera w roku 2023 w kwocie  20.000,00 zł

 Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń

Zadanie pn. „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń” zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej polegającej na dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał na ten cel 60.000,00 zł. Koszt całego zadania wyniósł 154.957,86 zł zł netto.

W ramach zadania zostaną odnowione i połączone dwa pomieszczenia, wykonana nowa posadzka, odnowione ściany i sufity, wymieniona instalacja elektryczna, zamontowane nadproża stalowe, nowa stolarka.

Wkład własny i pozostałe koszty finansuje Powiat Łomżyński.

 pwkz

 

                           
     flaga polski   godlo polskisvg  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

 

„Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 272.000 zł

Opis zadania:  W ramach zadania zaplanowano wybudowanie na poziomie piwnicy Muzeum nowych łazienek, które zostaną połączone drzwiami z częścią zabytkową. Strop nad projektowaną kubaturą będzie od zewnątrz wykończony warstwą ziemi i  obsadzony niską zielenią. Od strony podjazdu i parkingu będzie widoczny wyłącznie jako niska skarpa

baner

 

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIXw., wymiana połaci dachowych w części dworkowej" w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania to 371.500,81 zł netto.

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Drozdowo, budynek muzeum Przyrody, dwór Lutosławskich (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem oraz renowacja kominów w części dworkowej" z programu Ochrona zabytków.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 221 313,20 zł netto.


Zadanie zrealizowano w terminie: 08.09.2022 - 22.11.2022, wymieniono pokrycie dachu z gontu na gont modrzewiowy, jednocześnie wykonano oszalowanie lukarn, wykonano podbitki, instalację odgromową oraz rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie w części dworkowej budynku.

logo PWKZ     MKiDN kolor logo