MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

zap

 

ZAPROSZENIE: "Ze świata Jakuba I. Wagi (XIX w.) we współczesność"

Zapraszamy na otwarcie prezentacji zewnętrznej

"Ze świata Jakuba I. Wagi (XIX w.) we współczesność"

9 czerwca 2024 r. (niedziela), godz. 13:00

w parku Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie

Wstęp: 3 zł/os.

Otwarciu towarzyszyć będzie wykład starszego kustosza Teresy Grużewskiej pt. „Doceńmy zalety ziół pochodzących z upraw” (w minionych wiekach pozyskując rośliny lecznicze z dzikiego stanu wytępiono na Ziemi Łomżyńskiej np. arnikę, czarnuszkę, paprotkę, ale też w Łomży powszechnie uprawiano w XIX w. drapacz lekarski, komosę rózgowatą i inne).

Dla chętnych, jeżeli pogoda dopisze, planujemy wyjście na łąki.

Otwarcie ekspozycji: 13:00 -13:15 

Wykład Teresy Grużewskiej: 13:20- 13:40

Wspólne wyjście na łąki: 13:45- 15:15

01

Już w kwietniu ruszamy ze "Spotkaniami hobbystów w dworskim salonie".

Pierwsze spotkanie jakie było zaplanowane na marzec zostało przełożone

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ:21.04.2024, niedziela, 13:00„Wokół tematyki genealogicznej - tablice inskrypcyjne na przykładziezmieniających się rodzin właścicieli dóbr Szczepankowo”, spotkanie zeSławomirem Zgrzywą, prywatnie kolekcjonerem o wielu zamiłowaniach, azawodowo starszym inspektorem łomżyńskiej delegatury WojewódzkiegoUrzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.19.05.2024, niedziela, 13:00„Kolekcjonerstwo z duszą”. Spotkanie z Wojciechem Surawskim,kolekcjonerem z pasją wzrosłą z aktywności zawodowej na poluweterynarii. Początkowo kolekcjonował on przedmioty związane z kawaleriąi koniem, a w ostatnich latach już na emeryturze zagłębił się w tematykęszkolnych tarcz i mundurków. W trakcie spotkania przewidziano pokazwybranych elementów zbiorów kawaleryjskich oraz szkolnych.16.06.2024, niedziela, 13:00„Historia zamknięta w szklanej butelce”, spotkanie z KazimierzemSzczechurą, emerytem z pasją do kolekcjonowania regionalnych buteleksprzed lat. W swoich zbiorach posiada on m.in. butelki z browaruLutosławskich w Drozdowie i Tylińskiego w Łomży, dawne etykiety orazmatrycę do ich wytwarzania. W trakcie spotkania przewidziano pokazwybranych elementów z wymienionych zbiorów butelek oraz etykiet.Wstęp: 3 zł/os. (bilety do nabycia bezpośrednio przed spotkaniem w kasieMuzeum)

 

Inauguracyjne spotkanie hobbystów w dworskim salonie

Przy dźwięku fleszy aparatów i światła kamery reporterskiej rozpoczęła się inauguracyjna prelekcja w ramach cyklu:

Spotkania hobbystów w dworskim salonie.

W roli wykładowcy wystąpił Sławomir Zgrzywa, niestrudzony działacz na rzecz ochrony zabytków ziemi Łomżyńskiej.

Z uwagi na pracę zawodową na stanowisku starszego inspektora ochrony zabytków w łomżyńskiej delegaturze

WUOZ zaprezentował on unikatowy materiał graficzny dotyczący płyt inskrypcyjnych z kościoła parafialnego w Szczepankowie.

Pokazane materiały powstały z uwagi na toczące się prace konserwatorskie we wnętrzach gotyckiej świątyni po benedyktynach.

Prelegent z chęcią odpowiadał na wszelkie pytania, w których zadawaniu

uczestniczyła między innymi dr historii Maria Bauchrowicz-Tocka.

Równie wielkie emocje, jak to było w przypadku prezentacji tablic

nagrobnych i wyposażenia kościelnego, towarzyszyły opowieściom o

historiach kilkunastu osób upamiętnionych inskrypcjami.

Słuchacze dowiedzieli się wielu szczegółów m.in. o genealogii

rodziny Milbergów, ale także o przyjacielu jej nestora gen.

Ottona, który prawdopodobnie spoczął w krypcie wewnątrz

świątyni. Chodzi o por. artylerii Michała Kuberskiego

podkomendnego w powstaniu listopadowym i zięcia generała. Jednym z

największych odkryć genealogicznych okazało się epitafium

Konstancji ze Skarżyńskich, żony wybitnego łomżyńskiego

społecznika i malarza Jerzego Wita Majewskiego.

Kiedy niemal wszystkim wydawało się, że spotkanie

powoli dobiega końca, głos zabrała pani Anna z Warszawy, która

okazała się potomkinią gen. Milberga. Z prawdziwym znawstwem

zaprezentowała ona obecnym albumy rodzinne oraz dokumenty dotyczące

kilku rodzin ziemiańskich z naszego regionu. Ta niezwykła

niespodzianka bardzo ożywiła spotkanie, które przedłużyło się

do niemal trzech godzin, ale i tego było mało. W związku z dużym

zainteresowaniem nieznanymi materiałami gość muzeum otrzymał

zaproszenie do ich szerszego zaprezentowania na jednym z przyszłych

spotkań hobbystów w dworskim salonie.

 

  • DSC09291
  • DSC09292
  • DSC09334

 

 

flaga polski     godlo polskisvgMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

Drozdowo, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich (XIX w.): przebudowa części dworkowej

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie polegające na przebudowie części dworkowej, zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona zabytków. Całkowita wartość zadania to 407 462,42 zł, kwota dofinansowania 279 592,97 zł netto

herb inwestycja

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków” wspiera w roku 2023 w kwocie  20.000,00 zł

 Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń

Zadanie pn. „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń” zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej polegającej na dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał na ten cel 60.000,00 zł. Koszt całego zadania wyniósł 154.957,86 zł zł netto.

W ramach zadania zostaną odnowione i połączone dwa pomieszczenia, wykonana nowa posadzka, odnowione ściany i sufity, wymieniona instalacja elektryczna, zamontowane nadproża stalowe, nowa stolarka.

Wkład własny i pozostałe koszty finansuje Powiat Łomżyński.

 pwkz

 

                           
     flaga polski   godlo polskisvg  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

 

„Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 272.000 zł

Opis zadania:  W ramach zadania zaplanowano wybudowanie na poziomie piwnicy Muzeum nowych łazienek, które zostaną połączone drzwiami z częścią zabytkową. Strop nad projektowaną kubaturą będzie od zewnątrz wykończony warstwą ziemi i  obsadzony niską zielenią. Od strony podjazdu i parkingu będzie widoczny wyłącznie jako niska skarpa

baner

 

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIXw., wymiana połaci dachowych w części dworkowej" w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania to 371.500,81 zł netto.

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Drozdowo, budynek muzeum Przyrody, dwór Lutosławskich (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem oraz renowacja kominów w części dworkowej" z programu Ochrona zabytków.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 221 313,20 zł netto.


Zadanie zrealizowano w terminie: 08.09.2022 - 22.11.2022, wymieniono pokrycie dachu z gontu na gont modrzewiowy, jednocześnie wykonano oszalowanie lukarn, wykonano podbitki, instalację odgromową oraz rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie w części dworkowej budynku.

logo PWKZ     MKiDN kolor logo